Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distrubuci a využití 

Charakteristika problému:

Zkapalňování zemního plynu je jednou z možností jak zvýšit energetickou hustotu plynu při jeho přepravě na velké vzdálenosti nebo při jeho skladování. Student by měl umět přehledně popsat celý uvedený systém.

       

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                            

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

      Nahoru