Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz

Charakteristika problému:

Mainz je jedním z prvních stanic na zkapalňovaní vodíku ve větším měřítku pro jeho další využití. Student by se měl zabývat technologiemi pro využití takto získaného vodíku energetickou efektivitou takové transformace energie.

       

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                            

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

      Nahoru