Ztráty v potrubí při přečerpávání kondenzátu a jejich vliv na pracovní bod kondenzátního čerpadla 

Charakteristika problému:

Jedná se o klasickou úlohu v hydrodynamice tj. výběr vhodného čerpadla vloženého v potrubní trase podle požadovaných parametrů na výtlaku potrubí a vlastností čerpané kapaliny. Student by se měl zabývat především obecnými zásady při výběru čerpadla.

       

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                            

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

      Nahoru