Čištění procesních plynů

Charakteristika problému:

Moderní technologie termického zpracování biomasy a odpadních materiálů ze zemědělské produkce mohou výrazně přispět k decentralizaci energetických zdrojů. Pyrolýza a zplyňování se stále více dostávají do popředí zájmu u producentů odpadů. Problematické je ovšem využití vyrobeného plynu k výrobě elektrické energie. Největším úskalím pro využití vyrobeného plynu na kogenerační jednotce (aplikace ve spalovacím či Stirlingově motoru nebo mikroturbíně) je jeho kvalita a nestálost energetických parametrů. Cílem práce je tedy zpracovat rešerši dostupných
a provozovaných technologií čištění tzv. procesních plynů.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

          

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši metod čištění procesních plynů
  • porovnat jejich parametry, výhody a nevýhody
  • porovnat konkrétní dosažené výsledky naměřené v laboratořích OEI

                     

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru