Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát

Charakteristika problému:

Aeroderivát je upravený letecký turbokompresorový motor určený stacionární aplikace. Požadavky na letecký motor jsou samozřejmě jiné než stacionární spalovací turbínu, úkolem studenta je popsat obecné odlišnosti a postupu takové transformace.

       

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                            

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

      Nahoru