Dotační programy pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku

Charakteristika problému:

ČR se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc.  Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. MŽP, kraje a další instituce veřejné správy proto opakovaně vypisují dotační programy podporující výměnu kotlů.

Cílem práce je provést rešerši vývoje v oblasti tzv. kotlíkových dotací, provést rešerši současných dostupných dotací a podmínek jejich získání, vyhodnotit jejich dopady a porovnat možnosti získání dotace v ČR a na Slovensku.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

          

Cíle práce:

  • popište zpracovat rešerši dotačních programů tzv. kotlíkových dotací
  • porovnat dostupné dotační programy v ČR a na Slovensku
  • posoudit přínosy a dopady investic do dotačních programů

                     

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru