Energetické využití odpadů

Charakteristika problému:

Využívání odpadů pro energetické účely je jedním z hlavních téma české energetiky. Odpad jako druhotný zdroj energie se jeví jako optimální doplněk palivového mixu – šetří se primární palivo,  snižuje se množství skládkovaného odpadu a tím i ekologická zátěž. Na druhou stranu se spalováním odpadů uvolňují velmi nebezpečné látky a snaha o maximální využití může vést  k nižší motivaci separace využitelných složek odpadů.

Zpracování této práce student získá vhled do problematiky využívání odpadů a vhodných technologií transformace paliva. Práce se bude zabývat i vznikem nežádoucích emisí a jejich eliminací. Zadání je velmi variabilní, konkrétní cíle práce budou domluveny při osobní konzultaci.

                

Cíle práce:

  • přehled vlastnosti odpadů
  • přehled dostupných technologií úprav a využití odpadů jako paliva
  • ekologické aspekty využívání odpadů

                   

              

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_cz

Nahoru