Základní automatizace malých kamen a kotlů

Charakteristika problému:

Oblast zásobování rodinných domů teplem je v posledních letech velmi progresivně se rozvíjející sektor energetiky. Legislativní změny, spolehlivost, bezobslužnost, environmentální dopady,  investiční a provozní náklady, úspora paliv, to vše jsou aspekty, které ovlivňují výběr vhodné technologie pro vytápění.

Zadání práce přepokládá základní zhodnocení návrhu komponent potřebných pro automatizaci kotlů a následné naprogramování regulace pomocí inteligentního relé (systém Crouzet) s důrazem na bezpečnost a bezobslužnost.

Součástí může být ekonomické vyhodnocení ceny navrženého systému.

             

Cíle práce:

  • Vypracovat rešerši spalování v kamnech a krbech
  • Navrhnout řešení fyzického provedení systému
  • Vytvořit program pro řízení navrženého systému

                               

Vedoucí práce: Ing. Michal Špiláček                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: michal.spilacek@vutbr_cz

                   

Nahoru