Potenciál bioplynu v ČR a možnosti zvýšení efektivity bioplynových stanic

Charakteristika problému:

V České republice došlo mezi lety 2008 - 2013 k výraznému nárůstu počtu bioplynových stanic. V současnosti je jich přes 500 s celkovým instalovaným elektrickým výkonem cca 400 MW. Prakticky většina bioplynových stanic je koncepčně řešena s kogenerační jednotkou na bázi pístového spalovacího motoru, většinou pouze s výrobou elektřiny.

Bakalářská práce bude zaměřena na vyhodnocení potenciálu bioplynu ze zemědělských bioplynových stanic v ČR a možnosti zvýšení efektivity využívání bioplynu na modelové bioplynové stanici. 

           

Cíle práce:

  • popis analýza potenciálu bioplynu v ČR
  • rešerše možností zvýšení efektivity BPS
  • základní bilanční výpočty
  • doporučení vedoucí k reálnému zvýšení efektivity BPS

                      

Vedoucí práce: Ing. Pavel Milčák                                       enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: pavel.milcak@vutbr_czNahoru