„Smart cities“ a decentralizovaná výroba energie

Charakteristika problému:

Oblast zásobování měst teplem a elektřinou pomocí decentralizovaných zdrojů je v posledních letech velmi aktuální téma. Legislativní změny, spolehlivost, bezobslužnost, environmentální dopady,  investiční a provozní náklady, úspora paliv, to vše jsou aspekty, které ovlivňují výběr vhodné technologie.

Zadání práce přepokládá vytvoření rešerše na téma „smart cities“ s důrazem na možnost využití decentralizované výroby tepla a především elektřiny. Středem zájmu tak budou moderní způsoby výroby a skladování elektrické energie.

        

Cíle práce:

  • Vypracovat rešerši o možnostech „smart cities“
  • Vypracovat rešerši o možných technologiích pro decentralizovanou výrobu energie
  • Vypracovat rešerši o moderních technologiích výroby a skladování elektrické energie

           

                   

Vedoucí práce: Ing. Michal Špiláček                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: michal.spilacek@vutbr_cz

                  Nahoru