Čištění bioplynu pro pohon vozidel a pro vtláčení do sítí zemního plynu

Charakteristika problému:

V současnosti se bioplyn v České republice využívá jako obnovitelný zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách. Jedním z důvodů je zejména legislativně podporovaná výroba elektřiny z těchto zdrojů. Cena silové elektřiny dlouhodobě klesá a po skončení podpory výroby elektřiny může být využívání vyčištěného bioplynu tím správným směrem.

Bakalářská práce bude zaměřena na přehled technologií k čištění bioplynu na úroveň zemního plynu pro pohon vozidel nebo vtláčení do sítí, technické a legislativní požadavky s návrhem vhodného řešení pro modelovou bioplynovou stanici. 

           

Cíle práce:

  • popis rešerše technologií k čištění bioplynu
  • technické a legislativní požadavky na vyčištěný plyn
  • návrh vhodného řešení čištění bioplynu pro modelovou bioplynovou stanici

                    

                 

          

Vedoucí práce: Ing. Pavel Milčák                                      enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: pavel.milcak@vutbr_czNahoru