Energetická a ekologická strategie ČR

Charakteristika problému:

Energetika jako páteř průmyslu státu má nízkou proměnlivost v čase a její rozvoj se musí plánovat roky a desetiletí dopředu. Avšak v současnosti se objevují nové výzvy, které jsou úzce spjaty s ekologickou stránkou výroby tepla a elektřiny.

Zadání práce předpokládá vytvoření rešerše na téma současné energetické koncepce ČR s vyhlídkami do budoucnosti s důrazem na ekologické dopady a přístup ČR k ekologii.

         

Cíle práce:

  • Vypracovat rešerši o vývoji energetiky v ČR a ekologických opatřeních
  • Vypracovat rešerši o současném stavu energetiky ČR a ekologických opatřeních
  • S pomocí současné legislativy a projektů vytvořit výhled do budoucnosti využívání energetických zdrojů v ČR

           

         

Vedoucí práce: Ing. Michal Špiláček                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: michal.spilacek@vutbr_czNahoru