Modelování proudění ve výměníku tepla

Charakteristika problému:

Výměníky tepla jsou nedílnou součásti většiny energetických celků a zdrojů elektřiny a tepla. Je tudíž potřeba znát jejich konstrukci a návrh. V současné době je možné vytvářet a kontrolovat navržené výměníky nejen pomocí matematického výpočtu, ale také pomocí počítačového modelování, které efektivně snižuje časovou a ekonomickou náročnost návrhu.

Zadání práce předpokládá s vytvořením matematického výpočtu zadaného výměníku tepla a jeho porovnání s výsledky z počítačového modelu toho stejného výměníku a kritické zhodnocení rozdílů v obou přístupech.

           

Cíle práce:

  • Zvolit výměník na základě rešerše výměníků tepla
  • Provést tepelný výpočet zvoleného výměníku tepla
  • Vytvořit počítačový model zvoleného výměníku tepla a porovnat výsledky z obou přístupů a zhodnotit rozdíly v přístupech

                      

Vedoucí práce: Ing. Michal Špiláček                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: michal.spilacek@vutbr_czNahoru