Návrh cyklonového odlučovače TZL

Charakteristika problému:

Cyklonové odlučovače slouží k záchytu tuhých látek z procesních plynů. V tomto případě se jedná o cyklonový odlučovač tuhých znečišťujících látek ze spalin kotle spalujícího biomasu.

Bakalářská práce bude zaměřena na návrh rozměrů cyklonového odlučovače pro dosažení vysoké odlučivosti, výpočet odlučivosti na základě analytického modelu a  základní konstrukční návrh odlučovače.  

           

Cíle práce:

  • rešerše cyklonových odlučovačů
  • návrh základních rozměrů odlučovače
  • výpočet odlučivosti na základě analytického modelu
  • základní konstrukční návrh odlučovače

                    

                 

          

Vedoucí práce: Ing. Pavel Milčák                                      enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: pavel.milcak@vutbr_cz

Nahoru