Akumulácia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Charakteristika problému:

Podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je na trhu čoraz väčší. S tým však nastáva otázka efektívneho využívania tejto energie, aby sa zachovala rovnováha medzi jej výrobou a spotrebou.

Táto práca pojednáva o akumulácii elektrickej energie dostupnými technológiami, ako sú batérie, akumulátory, zotrvačníky, Power-to-Gas systémy, a podobne. Tieto technológie, ako aj ďalšie nové trendy v oblasti akumulácie, budú popísané v rešeršnej časti práce. Následne bude prevedené porovnanie ich účinnosti a vhodnosti využitia.

V praktickej časti bude navrhnutá malá akumulačná jednotka pre fotovoltaickú alebo veternú elektráreň.

           

Cíle práce:

  • Spracovať rešerš moderných spôsobov akumulácie elektrickej energie
  • Zhodnotiť výhody
  • a nevýhody jednotlivých technológií
  • Navrhnúť ekonomicky výhodný spôsob uskladnenia elektrickej energie pre zvolený objekt

                        

Vedoucí práce: Ing. Ján Poláčik                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jan.polacik@vutbr_cz

Nahoru