Návrh rekuperačního ohříváku spaliny vzduch

Charakteristika problému:

Výměníky tepla slouží k přenosu teplené energie mezi jednotlivými pracovními médii. V tomto případě se jedná o rekuperační výměník tepla, který využívá energii spalin vystupujících ze sušky k ohřevu vzduchu pro technologii zplyňování.

Bakalářská práce bude zaměřena na návrh koncepčního řešení výměníku tepla, jeho tepelně hydraulický výpočet a základní konstrukční návrh.  

           

Cíle práce:

  • popis výměníků tepla
  • návrh koncepčního řešení výměníku
  • tepelně hydraulický výpočet výměníku
  • základní konstrukční návrh výměníku

                    

                 

          

Vedoucí práce: Ing. Pavel Milčák                                      enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: pavel.milcak@vutbr_cz

Nahoru