Nízkoenergetická lednička

Charakteristika problému:

V rámci práce bude proveden návrh doplnění oběhu kompresorové ledničky o teplné trubice zajišťující vychlazování ledničky z exteriéru v období s nízkými teplotami venkovního vzduchu.

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      

Nahoru