Využití stlačeného a zkapalněného zemního plynu

Charakteristika problému:

V rámci práce bude zpracován přehled využití CNG a LNG v dopravě, kogeneraci a ostrovních plynofikovaných sítích.

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      Nahoru