Analýza spalování směsných pelet

Charakteristika problému:

Velmi často je ke spalování využíváno pro tzv. směsných pelet, kdy je pomocí vhodného mixu dosaženo lepších parametrů spalování. Cílem práce má být analýza předpokladu, zda bude dosaženo stejných výsledků při spalování směsných pelet oproti spalování směsi „monomateriálových“ pelet ve shodném poměru. Zásadní bude zejména vliv na spékání popele a produkci emisí.

Cílem práce bude provést rešerši palivových vlastností směsných pelet
podmínek jejich spalování, provést základní palivové rozbory a také palivové zkoušky. Provést vzájemné porovnání výsledků zkoušek.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

          

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši energetických vlastností vybraných směsných pelet
  • stanovit základní palivové vlastnosti dodaných vzorků
  • provést základní spalovací zkoušky

                     

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru