Nové trendy v řízení spalování krbů a krbových kamen

Charakteristika problému:

Práce bude věnována novým trendům v oboru efektivního a nízko emisního spalování v krbech a krbových kamnech. 

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      Nahoru