Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distrubuci a využití

Charakteristika problému:

Zkapalněný zemní plyn se stává důležitou energetickou surovinou a zdá se, že v budoucnu může mít velký vliv i na energetickou politiku.

          

Cíle práce:

  • Rešerše vývoje a stavu technologií pro zkapalňování plynů.
  • Způsoby využití zkapalněných plynů.
  • Popis způsobů zkapalnění zemního plynu.
  • Způsoby distribuce zkapalněného plynu (hospodářství se zkapalněným plynem).

                      

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

     Nahoru