Domácí fotovoltaická elektrárna

Charakteristika problému:

Práce je věnována základnímu návrhu malé fotovoltaické elektrárny.

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      Nahoru