Energetická bilance domácnosti

Charakteristika problému:

Práce bude věnována identifikaci časového průběhu spotřeby energií modelové domácnosti v porovnání s časovým průběhem produkce domácí fotovoltaické elektrárny s možností akululace.

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      Nahoru