Možnosti soustrojí se spalovacími turbínami v primární regulaci sítě

Charakteristika problému:

Spalovací turbíny mají některé vlastnosti, které lze uplatnit v primární regulaci sítě. Student by měl popsat základní konstrukce spalovacích turbín, jejich charakteristiky a další vlastnosti související s jejich provozem rolí při regulaci sítě. 

          

Cíle práce:

  • Popis základních atributů a konfigurací spalovacích turbín.
  • Spalovací turbíny pracující samostatně v síti či ostrovním provozu.
  • Spalovací turbíny v paroplynovém oběhu.
  • Spalovací turbíny jako záložní zdroj.

                 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

    

Nahoru