Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na earoderivát

Charakteristika problému:

Aeroderivát je upravený letecký turbokompresorový motor určený stacionární aplikace. Požadavky na letecký motor jsou samozřejmě jiné než stacionární spalovací turbínu, úkolem studenta je popsat obecné odlišnosti a postupu takové transformace. 

          

Cíle práce:

  • Princip spalovací turbíny.
  • Funkce spalovací turbíny v leteckých aplikacích a požadavky na ně.
  • Požadavky na stacionární spalovací turbíny v energetice.
  • Základní způsoby transformace letecké spalovací turbíny na aeroderivát pro energetiku.

                 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

    

Nahoru