Softwarové aplikace pro úspory energie v domácnosti

Charakteristika problému:

Zpracován bude přehled dostupných SW aplikací pro evidenci a optimalizaci spotřeby energií v domácnostech. Dostupné aplikace budou otestovány na modelovém případěm, případně bude vytvořena vlastní aplikace.

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      Nahoru