Koncept Smart City

Charakteristika problému:

Zpracována bude přehledová práce o možnostech efektivního hospodaření s energiií v městských oblastech s pohledem do blízké budoucnosti. Praktický návrh bude věnován vytvoření modelu lokální "chytré" tepelné sítě.

       

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                            

Email: pospisil.j@fme_vutbr_cz

      Nahoru