Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz

Charakteristika problému:

Mainz je jedním z prvních stanic na zkapalňovaní vodíku ve větším měřítku pro jeho další využití. Student by se měl zabývat technologiemi pro využití takto získaného vodíku a energetickou efektivitou takové transformace energie. 

          

Cíle práce:

  • Vodíkový cyklus v energetice.
  • Technologie Energiepark Mainz.
  • Porovnání jednotlivých technologií/vodíkových cyklů podle vybraných kritérií popřípadě s jinými způsoby akumulace a využití "přebytečné" energie podobných výkonů.

                 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

    Nahoru