Moderní trendy ve vytápění rodinného domu

Charakteristika problému:

Oblast zásobování rodinných domů teplem je v posledních letech velmi progresivně se rozvíjející sektor energetiky. Legislativní změny, spolehlivost, bezobslužnost, environmentální dopady,  investiční a provozní náklady, úspora paliv, to vše jsou aspekty, které ovlivňují výběr vhodné technologie pro vytápění.

Zadání práce předpokládá jednak zpracování rešerše moderních způsobů vytápění rodinných domů, ať už formou spalování tuhých, kapalných či plynných paliv, pomocí tepelných čerpadel, apod.

Na rešerši může navázat vypracování studie proveditelnosti a návrh optimálního způsobu vytápění pro zvolený modelový dům.

             

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši moderních způsobů vytápění RD
  • zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých technologií
  • provést základní posouzení vybraných variant pro modelový dům

      

           

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru