Ztráty v potrubí při přečerpávání kondenzátu a jejich vliv na pracovní bod kondenzátního čerpadla

Charakteristika problému:

Jedná se o klasickou úlohu v hydrodynamice tj. výběr vhodného čerpadla vloženého v potrubní trase podle požadovaných parametrů na výtlaku potrubí a vlastností čerpané kapaliny. Student by se měl zabývat především obecnými zásady při výběru čerpadla. 

          

Cíle práce:

  • Shrnutí problému při přečerpávání kondenzátu.
  • Typy čerpadel pro přečerpávání kondenzátů a jejich porovnání.
  • Obecné zásady při výběru kondenzátního čerpadla.
  • Základní výpočet a výběr čerpadla pro zadané parametry.

                 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

    

Nahoru