Tuhá alternativní paliva a jejich energetické využití

Charakteristika problému:

Energetické využívání biologicky rozložitelných odpadů je v posledních letech aktuální problematika vzhledem k rostoucímu legislativnímu tlaku ze strany EU na snižování podílu jejich skládkování. Palivové vlastnosti a podmínky spalování jsou však velmi specifické a je třeba je důkladně zkoumat a testovat.

Cílem práce bude provést rešerši palivových vlastností a podmínek spalování paliv z BRO a tzv. energetických kompostů, provést základní palivové rozbory a případně také palivové zkoušky.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

          

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši energetických vlastností alternativních biomasových paliv
  • stanovit základní palivové vlastnosti
  • provést základní spalovací zkoušky

                           

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru