Větrné elektrárny pobřežního a vnitrozemského typu

Charakteristika problému:

Větrná energetika se stává významným producentem elektrické energie. Výkony jednotek za posledních 20 let vzrostly 7x na 7 MWe především díky přesunu stavby elektráren ze souší částečně do oblastí dále od pobřeží. Tento přesun umožňuje zvýšit výkony elektráren i celkovou využitelnost nainstalovaného výkonu bez ohledu na hygienické a jiná omezení, ale za cenu vytvoření liniového zdroje vzdálenějšího od spotřebitelů. 

          

Cíle práce:

  • Vývoj větrné energetiky 20 let do minulosti.
  • Důvody diverzifikace větrných zdrojů, co umožňuje.
  • Porovnání ekonomicko-technické větrné elektrárny ve vnitrozemí s větrnou elektrárnou dále od pobřeží, problém přenosu energie, problém nestabilního zdroje, problém záložních zdrojů.

                 

Vedoucí práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: skorpik@fme_vutbr_cz

    

Nahoru