Agropelety a jejich spalování

Charakteristika problému:

Využívání pelet ze zemědělských produktů, tzv. agropelet je v posledních letech aktuální problematika a rychle se rozvíjí. Palivové vlastnosti a podmínky spalování jsou však velmi specifické a je třeba je důkladně zkoumat a testovat. Zejména produkce tuhých látek je zásadně rozdílná oproti dřevním peletám.

Cílem práce bude provést rešerši palivových vlastností a podmínek spalování paliv agropelet, provést základní palivové rozbory a případně také palivové zkoušky.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

       

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši energetických vlastností vybraných agropelet alternativních biomasových paliv
  • stanovit základní palivové vlastnosti
  • provést základní spalovací zkoušky
     


                      

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru