Mikrokogenerace pro RD

Charakteristika problému:

Společná výroba elektřiny a tepla mikrokogenerační jednotkou je v ČR stále poměrně neznámé téma. Nicméně stále více provozovatelů má zájem o nezávislé energetické zdroje bez závislosti na dodávkách ze sítě, zvláště při rostoucí hrozbě „black outu“. Stejně je ve světě stále hodně oblastí bez stálých dodávek elektrické energie.

Cílem práce je tedy provést rešerži možných technologií pro mikrokogeneraci využitelnou ve spojení s domovními kotly na tuhá paliva.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru.

     

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši dostupných mikrokogeneračních technologií
  • zhodnotit jejich vhodnost pro jejich využití v domovních či blokových kotelnách
  • případně zpracovat základní bilanční srovnání
       
                     
       

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru