Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem

Charakteristika problému:

Tepelná čerpadla představují moderní zdroj teplené energie, jehož technické parametry jsou ovlivněny řadou faktorů.

Práce je zaměřena na reálné hodnocení provozních parametrů a ekonomické návratnosti instalace tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu.

V rámci práce bude představen princip tepelných čerpadel a uveden přehled používaných typů TČ. Pojednáno bude i o dostupných zdrojích tepelné energie pro TČ.

          

Cíle práce:

  • Stručně představit princip TČ.
  • Uvést přehled používaných typů TČ
  • Provést technicko-ekonomické. zhodnocení konkrétní instalace TČ.

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jiri.pospisil@vutbr_czNahoru