Zvýšení efektivnosti vytápění snížením teploty vody

Charakteristika problému:

Systémy teplovodního vytápění dlouhodobě zvyšují svoji efektivnost snižováním teploty topné vody. Nižší teploty v topném systému snižují nežádoucí tepelné ztráty v rozvodech a současně umožňují provozovat spalovací tepelné zdroje s vyšší účinností. Teplota topné vody dále přímo ovlivňuje topný faktor tepelných čerpadel.

Práce je zaměřena na hodnocení reálných provozních parametrů spalovacích zdrojů a teplotvodních topných soustav s ohledem na teplotu topné vody v rozvodu tepla. Popsány a hodnoceny budou možné návrhy změn v topném systému zvoleného objektu s cílem dosáhnout snížení teploty topné vody při zachování tepelné pohody v objektu.

Zhodnocen bude přínos snížení teploty topné vody na účinnost spalovacího zařízení a tepelného čerpadla.

          

Cíle práce:

  • Stručně představit princip plynových kotlů a tepelných čerpadel.
  • Zhodnotit možnosti snížení teploty topné vody v topném systému.
  • Konkretizovat přínos snížení teploty topné vody ke zvýšení efektivnosti provozu zdroje tepla.

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jiri.pospisil@vutbr_cz

Nahoru