Akumulace elektrické energie z fotovoltaické elektrárny

Charakteristika problému:

Výroba s spotřeba elektrické energie nejsou ve většině případů v rovnováze, což otvírá potřebu akumulace elektrické energie. Jisté způsoby akumulace jsou dnes využívány, ale požadavky zákazníků se stále stupňují a nové způsoby akumulace jsou vyhledávány.

Práce je věnována problematice akumulace elektrické energie pro provoz rodinných domů Tato oblast je dnes zajištěna bateriovými systémy napojenými primárně na fotovoltaické střešní elektrárny.

V rámci práce bude zhodnocena spotřeba elektrické energie v konkrétním rodinném domě. Dále bude proveden návrh realizovatelného fotovoltaického systému. Návazně budou posouzeny možné způsoby akumulace elektrické energie a vybrán jeden způsob pro realizaci a celkové posouzení provozních a ekonomických parametrů.

          

Cíle práce:

  • Stručně představit využitelné principy akumulace elektrické energie.
  • Detailně stanovit spotřebu vybraného rodinného domu.
  • Navrhnout střešní fotovoltaický systém pro řešený dům.
  • Provést návrh a technicko-ekonomické posouzení realizace akumulace el. energie.

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jiri.pospisil@vutbr_cz

Nahoru