Vývoj emisních limitů pro domovní kotle v ČR a okolních zemích

Charakteristika problému:

Změna zákona o ochraně ovzduší v roce 2012 výrazně zpřísnila emisní limity pro domovní kotle při certifikaci dle ČSN EN 303-5, tak pro jejich provozování. Od roku 2022 nebude možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign.


Cílem práce je provést rešerži historického vývoje emisních limitů a porovnat je s vývojem či aktuální situací v okolních zemích.

         

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši vývoje emisních limitů pro domovní kotle
  • porovnat získaná data se situací v okolních zemích
  • provést zhodnocení vhodnosti a dopadu navržených legislativních úprav, včetně navrhovaných kontrol v domácnostech
         
                                   
             

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru