Vliv vnější tepoty na efektivnost malých zdrojů energie

Charakteristika problému:

Současný trh nabízí pro malé objekty pestrou paletu způsobů zajištění tepelné energie a fotovoltaické systémy pro zajištění elektrické energie. Vnější teplota ovlivňuje u řady zdrojů významně efektivnost provozu. Je tedy na místě zhodnotit efektivnost jednotlivých zdrojů jako funkci venkovní teploty.

Práce je zaměřena na posouzení efektivnosti provozu malých zdrojů tepla a elektřiny v závislosti na venkovní teplotě. Do posouzení budou zahrnuty dostupné zdroje energie u kterých budou dostupné technické parametry. Mimo technických parametrů bude vyhodnocena ekonomická náročnost výroby tepla a elektřiny z uvažovaných zdrojů ovlivněná venkovní teplotou.

          

Cíle práce:

  • Představte dostupné zdroje tepelné energie využitelné pro vytápění RD.
  • Zpracujte závislost efektivnosti provozu jednotlivých zdrojů jako funkci venkovní teploty.
  • Zhodnoťte ekonomickou náročnost výroby energií jako funkci venkovní teploty.

                      

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.                    enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jiri.pospisil@vutbr_cz

Nahoru