Spalování tuhých paliv v nevhodných typech kotlů

Charakteristika problému:

Základní predikce, že spalování biomasy, zejména dřeva, je ekologicky výhodné a žádoucí nemusí platit za všech podmínek. Každé palivo má své specifické palivové vlastnosti a vyžaduje jejich aplikaci do vhodných technologií s optimálními parametry. Závěrem tedy je, že např. spalování dřeva v kotlích určených pro spalování uhlí může produkovat více nebezpečných látek než spalování fosilních paliv. Nicméně se právě s touto realitou velmi často setkáváme.

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem.

Cílem práce bude provést rešerši spalování tuhých paliv a experimentálně ověřit environmentální dopady spalování vybraných tuhých paliv v kotlech pro tato paliva nevhodná.

                  

Cíle práce:

zpracovat rešerši spalování různých tuhých paliv
provést základní spalovací zkoušky
porovnat výsledky naměřených emisí a porovnat je s platnými emisními limity
            
                     
               

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru