Spalování pelet z kávy

Charakteristika problému:

Celosvětovým trendem je hledání dalších alternativních paliv s cílem minimalizace environmentálních dopadů vytápění. Jednou z velmi zajímavých možností je spalování zpeletovaných zbytků kávy z kaváren v domovních kotlech. Jedná se o zcela nové téma přinášející progresivní myšlenku využití zajímavé a dostupné odpadní suroviny pro vytápění. Zásadní otázkou je však dosažení stále se zpřísňujících emisních limitů pro vytápění. Téma BP navazuje na prvotní realizované testy v laboratořích OEI.

Cílem práce bude provést rešerši spalování alternativních biomasových pelet
a zejména stanovení optimálních spalovacích podmínek pro kávové pelety
a vyhodnocení emisních parametrů kávových pelet.

                 

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši energetických vlastností pelet z kávy
  • provést základní spalovací zkoušky
  • porovnat výsledky se spalováním čistých dřevěných pelet
           
               
                

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru