Porovnání spalování měkkého a tvrdého dřeva

Charakteristika problému:

Při zkouškách krbů a krbových kamen výrobci používají téměř výhradně bukové dřevo. Jak se ale změní emisní hodnoty a účinnost při využití smrkového nebo borového dřeva? Nejlepší na topení je tvrdé dřevo… nicméně výhřevnost tzv. měkkého dřeva je vyšší než u dřeva tvrdého… Problematika množství emisí produkovaných malými spalovacími zařízeními je neustále velmi živá a diskutovaná. Emisní parametry domovních kotlů, krbů, krbových kamen se za posledních několik let zpřísnily o řád. Jsou však deklarované parametry smysluplné a vypovídající, pokud dojde ke změně paliva? Jaké dřevo je vlastně pro vytápění nejvhodnější? 

Zadání práce je navázáno na výzkumné aktivity odboru řešené ve spolupráci s průmyslovým partnerem. V souladu se směrnicí rektora může být po dohodě
s vedoucím práce zadání modifikováno na čistě rešeršní práci.

          

Cíle práce:

  • zpracovat rešerši spalování biomasy se zaměřením na různé typy dendromasy
  • provést základní spalovací zkoušky
  • porovnat výsledky naměřených emisí a porovnat je s platnými emisními limity, vyhodnotit vliv druhu dřeva na dosažené hodnoty
                       

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru