Měření plynných emisí

Charakteristika problému:

Práce bude zaměřena na přístroje pro detekci plynů ve spalinách z hlediska principů funkce čidel, přípravy vzorku plynu a odběrových sond

       

Vedoucí práce: Ing. Otakar Štelcl                            

Email: stelcl@fme_vutbr_czNahoru