Zemní plyn v dopravě

Charakteristika problému:

Alternatívní paliva v dopravě již nejsou žádnou novinkou. Práce se bude zabývat možnostmi přípravy a úpravy zemního plynu pro využití v dopravě

       

Vedoucí práce: Ing. Otakar Štelcl                            

Email: stelcl@fme_vutbr_czNahoru