Automatické kotle na tuhá paliva

Charakteristika problému:

Část práce se bude zabývat rozdělením a popisem automatických kotlů na tuhá paliva. Pozornost bude zaměřena na ekonomiku a ekologii provozu.

       

Vedoucí práce: Ing. Otakar Štelcl                            

Email: stelcl@fme_vutbr_czNahoru