Porovnání stupně axiální parní turbiny pro různá proudící média

Charakteristika problému:

Cílem práce bude navrhnout a porovnat dva stupně axiální parní turbíny pro shodné parametry páry před vstupem do statorové části, přičemž v prvním případě bude proudícím médiem vodní pára a ve druhém případě pára chladiva, resp. organická látka.
             

Vedoucí práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.           

Email: kracik@fme_vutbr_czNahoru