Výroba vodíku elektrolýzou

Charakteristika problému:

Vodík je perspektivní palivo, avšak nedostatkem pro jeho aplikaci v praxi je nízká účinnost výroby. Vodík se využívá i jako palivo pro výrobu elektrické energie. Zároveň je snaha o akumulaci elektrické energie do vodíku. Elektrolýza vody je nejjednodušší proces získávání vodíku, ale základem je dostatečná efektivita tohoto procesu. Pro zvýšení účinnosti je potřebné snížit poměr elektrické energie přeměněné na tepelnou energii.

                   

Cíle práce:

  • Rešerše zaměřená na popis vlastností vodíku, výhody jeho využití, současné způsoby výroby a skladování
  • Popis možností zvyšování účinnosti se zaměřením na pulzní elektrolýzu
  • Praktické měření elektrolýzeru a výpočet účinnosti výroby vodíku
  • Návrh využití elektrolýzy v zařízení pro akumulaci elektrické energie „power to gas system“

              

                    

Vedoucí práce: Ing. Ján Poláčik                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jan.polacik@vutbr_cz

          

Nahoru