Palivový článok pre akumuláciu elektrickej energie

Charakteristika problému:

Vodíkové technológie a s nimi spojená akumulácia elektrickej energie do tzv. „Power-to-Gas“ technológií sú čoraz viac aktuálnejšie. Kľúčovým prvkom v týchto systémoch je palivový článok. Jeho výhodou je priama konverzia chemickej energie viazanej vo vodíku na elektrickú energiu. Palivový článok tak isto neobsahuje rotujúce časti, a neprodukuje škodlivé emisie.

Táto práca sa zameriava práve popis úlohy palivového článku v Power-to-Gas systémoch.

            

Cíle práce:

  • Popísať systém akumulácie elektrickej energie do vodíku
  • Popísať funkciu a využitie palivového článku v tomto systéme
  • Porovnanie dvoch základných typov palivových článkov: PEMFC a SOFC
  • Návrh palivového článku pre Power-to-Gas systém
                  

                 

                      

Vedoucí práce: Ing. Ján Poláčik                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jan.polacik@vutbr_cz

Nahoru