Využití oxidu uhličitého k produkci energie

Charakteristika problému:

Člověkem produkovaný oxid uhličitý je širokou vědeckou obcí považován za hlavní příčinu globálního oteplování. Z toho důvodu jsou vytvářeny technologie, které mají zabránit vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Cílem předložené práce je provést rešerši způsobů trvalého odstraňovaní tohoto plynu z atmosféry a možností, jak takto eliminovaný plyn energeticky využít. 

          

Cíle práce:

  • Rešerše základních způsobů zachycování CO2
  • Rešerše způsobů skladování CO2
  • Rešerše možností využití CO2 pro výrobu energie, akumulaci energie nebo výrobu paliv

                      

Vedoucí práce: Ing. Michal Špiláček                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: michal.spilacek@vutbr_cz

    Nahoru