Energetické řešení rodinného domu s využitím solární energie

Charakteristika problému:

Jedným z trendov súčasnej energetiky je decentralizácia výroby elektrickej energie, ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov. Fotovoltaické solárne panely poskytujú elektrickú energiu, schopnú nahradiť časť, prípadne všetku elektrickú energiu dodávanú z elektrickej siete. Takáto aplikácia si vyžaduje vhodný návrh meniča, ako aj akumulačného zariadenia.

          

Cíle práce:

  • Spracovať rešerš o využívaní fotovoltaiky v rodinných domoch
  • Popísať využívanie solárnej energie pre ohrev TÚV
  • Navrhnúť energetické riešenie modelového rodinného domu v využitím fotovoltaiky
                 
                                         
               

Vedoucí práce: Ing. Ján Poláčik                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jan.polacik@vutbr_czNahoru